U Općini Novo Sarajevo u toku izvođenje radova na održavanju objekata uz saobraćajnice – potporni zidovi

Preporučujemo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima i direktor firme“SUDEL“ d.oo. Sulejman Delalić obišli su lokacije gdje je u toku izvođenje radova na održavanju objekata uz saobraćajnice – potporni zidovi na području Općine Novo Sarajevo.

Ugovorom je predviđeno tekuće održavanje postojećih potpornih zidova u skladu sa programom održavanja objekata uz cestu gdje su ugroženi pješački i kolski saobraćaj.

Ovim povodom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je naglasio da na padinskim dijelovima općine postoji veliki broj klizišta, kao i potreba za rekonstrukcijom, sanacijom ili adaptacijom pojedinih potpornih zidova koja se izvode u skladu sa zahtjevima Savjeta mjesnih zajednica.

Za izvođenje radova na održavanju objekata uz saobraćajnice – potporni zidovi na području Općine Novo Sarajevo planirano je oko 55.000 KM.

Najnovije

Bez sportista iz Rusije i Bjelorusije na OI u Parizu?

Sportistima iz Rusije i Bjelorusije možda neće biti dopušteno natjecanje na Igrama u Parizu 2024 zbog invazije Moskve na...