Spremite flaše i kanistere, u Sarajevu ponovo najavljene dnevne i noćne redukcije vode

Preporučujemo

U okviru projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevu doći će ponovo do dnevnih i noćnih redukcija vode.

Ovaj projekat je pokrenut na osnovu zaključaka Vlade Kantona Sarajevo u novembru 2017. godine, a provodi ga Tim za detekciju curenja i smanjenja neprihodovane vode u KS.

Prioritetni cilj projekta je, uspostava kontinuiranog vodosnabdijevanja za sve potrošače u vodovodnom sistemu u Sarajevu, dok je krajnji cilj smanjenje gubitaka vode na nivo ekonomske isplativosti istih, koji će biti definisan nakon proračuna elemenata vodnog bilansa u skladu sa  IWA preporukama.

Završetak aktivnosti na ovom projektu očekuje se krajem 2018. godine.

U okviru navedenog projekta vršit će se niz aktivnosti, koje će podrazumijevati učestale, kratkotrajne poremećaje u vodosnabdijevanju, kako u dnevnim, tako i u noćnim satima. Te aktivnosti podrazumijevaju zamjenu zatvarača, zamjenu vodomjera, opravku kvarova, rekonstrukciju i zamjenu  pojedinih dionica na vodovodnoj mreži, hidraulična mjerenja i sl.. Navedeni radovi izvodit će se na širem području Kantona Sarajevo.

U zoni vodosnabdijevanja Igman i to u naseljima Sokolović Kolonija, Pejton, Otes, Osijek, Doglodi.

  • U zoni vodosnabdijevanja Mojmilo – Dobrinja i to u naseljima: Dobrinja, Aerodromsko naselje i Vojničko polje.
  • U zoni vodosnabdijevanja Mojmilo – Hrasno i to u naseljima: Rajlovac, Briješće, Buća Potok, Čengić Vila, Dolac Malta, Socijalno, Mojmilo, Hrasno, Švrakino Selo, Aneks i Grbavica.
  • U zoni vodosnabdijavanja Kobilja Glava i to u naseljima: Velešići, Bare, Šip, Kobilja Glava, Ugorsko, Koševo, Breka, Koševsko Brdo i Ciglane.

O ovim aktivnostima, usljed čega će biti kratkotrajni prekidi i poremećaji u vodosnabdijevanju,  građani će biti blagovremeno obaviješteni, navodi ViK.

Najnovije

Bez sportista iz Rusije i Bjelorusije na OI u Parizu?

Sportistima iz Rusije i Bjelorusije možda neće biti dopušteno natjecanje na Igrama u Parizu 2024 zbog invazije Moskve na...