Imate vremena do 1. marta otići u penziju – kada počinje primjena novog zakona o PIO

Preporučujemo

U federalnom Parlamentu je usvojen novi Zakon o PIO koji je izazvao podijeljene reakcije javnosti.

Zijad Krnjić, v.d. direktora Zavoda PIO/MIO kaže da Zakon stupa na snagu i primjenjuje se osam dana od datuma objave u Sl. novinama FBiH.

“S obzirom na to da treba neko vrijeme da se zakon potpiše, pripremi za objavu i objavi, mislim da je realno očekivati da će primjena početi 1. marta. To znači da će povećanje, usklađivanje i penzionisanje po uvjetima novog zakona vjerovatno početi sa martom”, rekao je Krnjić za Oslobođenje.

Novi zakon o PIO više puta je bio u parlamentarnoj proceduri, a novina je jer će biti primjenjen novi bodovni sistem.

Izračun se vrši na temelju prosječne plaće u Federaciji BiH, navodi N1.

Pa tako, ako je osiguranik imao platu u visini prosječne u FBiH, a navršio 40 godina staža i ima uplaćene doprinose, za svaku godinu mu se računa po jedan lični bod.

Tako dobivenih 40 bodova ukupno množi se s općim propisanim bodom od 14 KM te izračunava visina penzije od 560 KM (40X14 = 560).

Ukoliko je plata, primjerice, bila upola manja od prosječne u FBiH, lični bod je 0,5, a duplo veća, osiguraniku se za svaku godinu staža uračunavaju po dva lična boda. Iznosi između tih vrijednosti množe se s odgovarajuće sračunatim ličnim bodom.

 

Najnovije

Bez sportista iz Rusije i Bjelorusije na OI u Parizu?

Sportistima iz Rusije i Bjelorusije možda neće biti dopušteno natjecanje na Igrama u Parizu 2024 zbog invazije Moskve na...