Adem Zolj v.d. izvršnog direktora JP Autoceste FBiH

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH danas je razriješila dosadašnji Nadzorni odbor i dala saglasnost za imenovanje Samira Bećirovića (predsjednik), Izmira Hadžiavdića i Anitu Paurić za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od dvije godine.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar da za vršitelja dužnosti člana Uprave Društva, v.d. izvršni direktor za projektiranje i građenje imenuje Adema Zolja, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

Date su punomoći za zastupanje Vlade Federacije BiH na skupštinama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Jadranku Puljiću i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Jasmini Pašić.

U Odbor za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, imenovani su Ismet Hajdar za predsjednika, Slobodan Vukoja i Nina Džidić za članove. Odbor je imenovan na period od četiri godine.

Najnovije

Bez sportista iz Rusije i Bjelorusije na OI u Parizu?

Sportistima iz Rusije i Bjelorusije možda neće biti dopušteno natjecanje na Igrama u Parizu 2024 zbog invazije Moskve na...